Podmienky

Ochrana osobných údajov
Naša spoločnosť Energy sk s.r.o. spracováva informácie o zákazníkoch v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovávaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu spoločnosti Energy sk s.r.o. prevádzka: Dubová 940/27, 01851 Nová Dubnica alebo elektronicky na email: energyskinfo@gmail.com .
Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky, prípadne informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve.
Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť, alebo aktualizovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, že si želáte odstrániť Vaše osobné údaje, požiadajte nás o to e-mailom.
Tieto zásady obsahujú podrobnosti o tom, ako táto webová stránka používa súbory cookie.
Ak navštívite našu webovú stránku v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.