Štandardná montáž klimatizácie

€199.00 s DPH*

Štandardná montáž klimatizácie zahŕňa montáž jednotky v     štandardných podmienkach. Montáž vykonávajú zodpovední pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami

Štandardná montáž klimatizácie zahŕňa:

- 1x prieraz steny z betónu (do 25 cm, ak bude hrúbka betónu viac ako 25 cm, cena montáže sa navýši o 30€ s DPH), tehly, YTONGU,

- základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky,

- odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vnútornej jednotky do 4 metrov,

- rozvody chladu - spájajú vonkajšiu a vnútornú klimatizačnú jednotku do 4 metrov,

- vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3 x 2,5 CYSY do 4 metrov,

- estetické krycie lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia do 4 metrov,

- sprevádzkovanie klimatizácie,

- zaškolenie podľa návodu na obsluhu,

- záverečný protokol o montáži. 

 K základnej cene za štandardnú montáž klimatizácie sa pripočítavajú rozvody nad 4 metre, cena za bežný meter rozvodov je 22,80€ s DPH.

Neštandardné a špecifické podmienky montáže budú docenené zvlášť (zasekanie trasy do steny, iný typ konzoly, použitie vysokozdvižnej plošiny a iné).

Výsledná cena montáže sa môže zmeniť s ohľadom na reálny stav (materiál a práce navyše).

Doprava:

Doprava je zadarmo v mestách Trenčín, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica a Ilava. Mimo týchto miest stojí doprava 0,48 € s DPH za kilometer cesty tam aj späť.

 Po objednaní sa s vami skontaktuje naše obchodné oddelenie. V prípade potreby sa dohodne obhliadka a určí sa ďalší postup. Mobil: 0950 878 184, E-mail: energysksro@gmail.com


Kategória Klimatizácie

* Na základe sídla v krajine Slovakia. Daňové sadzby pre iné krajiny budú vypočítané pri pokladni. Cena bez DPH: €165.83.